cứu dữ liệu khách hàng lớn, server

  • Cuumaytinh- Cứu thành công dữ liệu RAID 5 Server IBM 3500 của TT điện lực Phú Xuyên – Hà Nội

    Ngày 25 tháng 3 năm 2010 Cuumaytinh tiếp nhận Server IBM X3500 gửi từ TT – CNTT Tập đoàn điện lực việt nam(X1) Với yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu. Qua tìm hiểu được biết các kỹ thuật viên TTCN điện lực sau khi cố không thể khắc phục được đã gửi server đi rất nhiều nơi như : IBM Việt Nam, FPT và nhiều trung tâm khác nhưng đều không được. Đây là một “ca” khó với đội ngũ kỹ thuật của cuumaytinh nhưng hiểu được tâm lý khách hàng bị mất dữ liệu, sự cần thiết và tầm quan trọng của dữ liệu cùng với sự tin cậy của khách hàng cuumaytinh quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao