Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB gộp ổ – 29.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của a.Bằng (0973377630). Ổ cứng do cài WIn lỗi, dẫn đến các ổ dồn thành một. sau đó khách hàng lại tiếp tục cài Win lên ổ C. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong ngay trong ngày và đã lấy lại dữ liệu khách yêu cầu.

A Bằng

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB gộp ổ – 29.3
Rate this post

Comments

comments