Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 03/10/2015, khôi phục dữ liệu cho khách hàng (01676120368): ổ cứng Maxtor, 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Maxtor

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments