Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 19/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Mạnh được gửi x từ Nghệ An (0945912233). ổ cứng samsung SATA 160 GB. Lỗi cơ phát ra tiếng kêu lạch cạch khi khởi động. máy tính không nhận dạng được ổ. Anh đã gửi đi rất nhiều nơi ở nghệ an nhưng không xử lý được.

Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục lại cho anh đây đủ.

Ảnh chụp ổ cứng gốc khách hàng.

SS160.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments