Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 14/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho Khách hàng ở Tuyên Quang (0272242444). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 80GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A-Khải-700x933

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments