Khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box,chết cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho khách hàng (01676120368). Loại thiết bị: ổ cứng western Boox, dung lượng 500GB. Tình trạng:Chết cơ do va đập.

IMG_0298[1]

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box,chết cơ.
Rate this post

Comments

comments