Khôi phục dữ liệu ổ cứng western viruss ăn dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho a. Dũng (0936255679). Ổ cứng western 160GB không nhận, bị viruss ăn mất nhiều file dữ liệu. Sau 2 ngày. chúng tôi đã khôi phục dữ liệu 100% cho khách hàng.

A Dũng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western viruss ăn dữ liệu
Rate this post

Comments

comments