Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB lỗi cơ – 8.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của a.Cường – 0972479629. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Đến ngày 8/8 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

SS160

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB lỗi cơ – 8.8
Rate this post

Comments

comments