Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi, lỗi không nhận cho Mr.Matthews

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 07/10/2015, khôi phục dữ liệu cho Mr.Matthews (01217076392thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

toshiba 1tgb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi, lỗi không nhận cho Mr.Matthews
Rate this post

Comments

comments