Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Ultra 64GB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Ultra 64GB, do sơ suất đã format nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Dữ liệu được bàn giao trong ngày.

TN

 

Comments

comments