Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ_ 23/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/12/2015, a Hoan (0164913775) mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng western 250GB. Ổ cứng hỏng. Kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 23/12, toàn bộ dữ liệu đã được phụ hồi và bàn giao cho khách hàng.

A HOan

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ_ 23/11
Rate this post

Comments

comments