Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ_ 26/12.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/12/2015, chúng tôi tiếp yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.Long ( khách hàng Ninh BÌnh). Kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 26/12, đã lấy lại dữ liệu 100% và bàn giao cho khách hàng.

NVB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ_ 26/12.
Rate this post

Comments

comments