Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 2TB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 2TB của bạn Minh Tuấn ( 0968119555). Ổ cứng bị Format mất dữ liệu. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 30/12 đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Chị Chi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 2TB mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments