Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB bad nặng_ 22/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/12/2014, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a. Hùng (0912423541). Ổ cứng seagate 500GB, bad nặng, đầu đọc kém. kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 22/12 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng.

A Hưng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB bad nặng_ 22/12
Rate this post

Comments

comments