Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 500GB bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 912/2015, chị Vân mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 500GB. Ổ cứng bị bad nặng. Kĩ thuật đã cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến 11/12. toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi. Đến ngày 24/12, c mới đến kiểm tra và coppy dữ liệu

Chị Vân

Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 500GB bad
Rate this post

Comments

comments