Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB bó cơ_ 29/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yeeuc ầu cứu dữ liệu ổ cứng  western 320GB của a. Huy (0968215215). Ổ cứng bị va đập dẫn đến bó cơ. Kĩ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong hơn 1 ngày. Đến ngày 28/12, đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Ngày 30/12, khách mới đến kiểm tra và copy dữ liệu

a Huy

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB bó cơ_ 29/12
Rate this post

Comments

comments