Khôi phục dữ liệu virus mã hóa đổi tên file cho khách hàng 25/11/2015

Cường Mạnh

Ngày 25/11/2015 lấy lại được key giải mã và phục hồi toàn bộ dữ liệu

Khách hàng tại hà nội được khôi phục dữ liệu bị virut mã hóa đổi tên file thành các ký tự ngẫu nhiên 

Thời gian phục hồi 3 ngày. tỷ lệ phục hồi 100%

0904803666

 

Khôi phục dữ liệu virus mã hóa đổi tên file cho khách hàng 25/11/2015
Rate this post

Comments

comments