Khôi phục dữ liêu ổ cứng máy Dell, bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/12/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Thuý (0904544045). Ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.

CT

Khôi phục dữ liêu ổ cứng máy Dell, bad sector.
Rate this post

Comments

comments