Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB, hỏng cơ _4/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/12/2015, bạn Hùng (01685436878)_ cty Hyojng có mang đến 1 HDD seagate 250GB, yêu cầu cứu dữ liệu. Kiểm tra, kết luận ổ cứng bị hỏng cơ. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi. Ngày 4/12 bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Hùng

 

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB, hỏng cơ _4/12
Rate this post

Comments

comments