Khôi phục dữ liệu ổ cứng cắm ngoài BOX 3.5 Western 2TB, lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/11/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Quỳnh (0983489669). Ổ cứng western 2TB, lỗi cơ. Trong ổ cứng chứa rất nhiều tài liệu của đài TH tỉnh Lào Cai. Sau 3 ngày, cuumaytinh đã phục hồi dữ liệu toàn bộ.

Chị Quỳnh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng cắm ngoài BOX 3.5 Western 2TB, lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments