Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 500GB bad – 1.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST của a.Minh – 0984259099. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng vẫn nhận nhưng chạy chậm và treo liên tục. Sau khi nghe mô tả của khách hàng, chúng tôi đã kiểm tra ổ cứng và xác định ổ cứng bị bad rất nặng, kỹ thuật cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 30/6, phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

HGST

Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 500GB bad – 1.7
Rate this post

Comments

comments