Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST gost nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/1/2016 chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST 500GB của a.Huy (0988808404). Ổ cứng bị gost nhầm làm mất dữ liệu. Kỹ thuật đã cứu dữ liệu trong ngày..

HGST

Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST gost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments