Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB lỗi đầu đọc – 24.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB của a.Tuấn – 0904088648. Ổ cứng được  mang đến trong tình trạng không nhận, thi thoảng có tiếng kêu rất nhẹ. Kỹ thuật lập tức kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 24/8 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

A Tuấn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB lỗi đầu đọc – 24.8
Rate this post

Comments

comments