Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad – 11.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận 1 bưu phẩm được gửi từ Lạng Sơn với mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng. Bên trong bưu phẩm là 1 HDD HItachi 500GB, khi kiểm tra ổ vẫn nhận nhưng rất chậm và không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi kết luận HDD bị bad nặng, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 11/8 đã phục hồi đầy đủ dữ liệu và gửi về Lạng Sơn theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Hitachi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad – 11.8
Rate this post

Comments

comments