Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ – 15/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/3/2016 cuumayitnh chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của A. Tùng – 0987833999. Ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ bị hỏng đầu từ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 15/3 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao cho khách hàng.

A Tùng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ – 15/3
Rate this post

Comments

comments