Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi, gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/11/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho a. Tưởng (0973972829); ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Gộp ổ, mất dữ liệu.

A Tưởng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi, gộp ổ.
Rate this post

Comments

comments