Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ACER mất dữ liệu do xóa nhầm

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/1/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer. Khách hàng xóa nhầm mất dữ liệu. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu và bàn giao trong ngày

Acer C720
Acer C720
Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ACER mất dữ liệu do xóa nhầm
Rate this post

Comments

comments