Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ACER mất dữ liệu do xóa nhầm

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/1/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer. Khách hàng xóa nhầm mất dữ liệu. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu và bàn giao trong ngày

Acer C720
Acer C720

Comments

comments