Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop gộp ổ – 2/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/02/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop TBM của bạn Trung (0915474799). Ổ cứng cài Win lỗi dẫn đến gộp ổ, mất dữ liệu. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu ngay trong ngày 

cuu-du-lieu0o-cung-laptop

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop gộp ổ – 2/2
Rate this post

Comments

comments