Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Vaio gộp ổ – 28.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận khôi phục dữ liệu ổ cứng của a.Kiên – 0985220284. Ổ cứng máy laptop Vaio cài win lỗi dẫn đến các ổ gộp thành 1. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Nhưng ngày 28/9 khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.

A Kiên

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Vaio gộp ổ – 28.9
Rate this post

Comments

comments