Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 60GB đầu đọc kém – 7.5

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 60GB của a.Nam – 0986989133. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng lúc nhận, lúc không, không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật kết luận ổ cứng bị bad rất nặng, đầu đọc kém. Chúng tôi cố gắng cứu dữ liệu ổ cứng để không phải thay đầu đọc nhằm giảm chi phí cho khách hàng. Sau 1 ngày, ngày 6/5 kỹ thuật đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn. Ngày 7/5 khách hàng đến kiểm tra và copy dữ liệu.

A Nam

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 60GB đầu đọc kém – 7.5
Rate this post

Comments

comments