Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop Vaio, recovery mất dữ liệu – 30.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Vaio của chị Hòa – 0937556086. Ổ cứng bị recovery mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. 

laptop

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop Vaio, recovery mất dữ liệu – 30.7
Rate this post

Comments

comments