Khôi phục dữ liệu ổ cứng Platinum 320GB lỗi đầu đọc – 16.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Platinum 320GB của a.Đức – 0983093278. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 16/7 toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao trả khách hàng.

a Đức

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Platinum 320GB lỗi đầu đọc – 16.7
Rate this post

Comments

comments