Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB không nhận – 14.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của a.Cường – 0936098907. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 13/10 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

A Cường

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB không nhận – 14.10
Rate this post

Comments

comments