Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB, lỗi cơ & kiến vào HDD

Cường Mạnh

Ngày 22/10/2015, khôi phục dữ liệu cho a.Đăng (0972346663): ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ, kiến vào ổ cứng

ADD

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB, lỗi cơ & kiến vào HDD
Rate this post

Comments

comments