Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB lỗi đầu từ – 2.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của a.Hùng – 0911726116. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra và kết luận ổ cứng bị lỗi đầu từ, tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/7 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

A Hùng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB lỗi đầu từ – 2.7
Rate this post

Comments

comments