Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB mất dữ liệu – 12.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của bạn Trầm – 01643531381. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

car

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB mất dữ liệu – 12.9
Rate this post

Comments

comments