Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB mất dữ liệu – 21.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của khách hàng Thái Bình – 0962676673. Ổ cứng được gửi tới trong tình trạng toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng bị xóa. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày.  Ngày 21/10, sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán, dữ liệu được gửi về Thái Bình trả khách hàng.

TB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 160GB mất dữ liệu – 21.10
Rate this post

Comments

comments