Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 1TB bó cơ – 8/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 1TB của chị Huệ (0977197015). Ổ cứng va đạp dẫn đến bó cơ. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 07/1, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn. Nhày 08/1 khách hàng đến copy dữ liệu

 

Chị HUệ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 1TB bó cơ – 8/1
Rate this post

Comments

comments