Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 500GB lỗi cơ – 22.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 500GB. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 22/9 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

ĐA

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 500GB lỗi cơ – 22.9
Rate this post

Comments

comments