Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB bad – 22/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/2 /2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB của a.Huy ( 0983582815). Ổ cứng vẫn nhận nhưng không mở được dữ liệu. Xác định ổ cứng bị bad. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong ngày cho khách hàng.

khoi-phuc-du-lieu-o-cung-samsung80GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB bad – 22/2
Rate this post

Comments

comments