Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB bad nặng – 21/6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu của khách hàng – 01668162232. Ổ cứng samsung 80GB vẫn nhận chập chờn, xuất hiện màn hình xanh. SAu khi nghe khách hàng mô tả tình trạng ổ, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị bad nặng, đầu đọc rất kém. Kỹ thuật cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 21/6 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

dv

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB bad nặng – 21/6
Rate this post

Comments

comments