Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB cho a.Dũng ( 0912460011). Ổ cứng không nhận. KĨ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 20/1/2016 đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu. Ngày 25/1/2016, chú Dũng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu

khoi-phuc-dư-lieu-o-cung-ss

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB không nhận
Rate this post

Comments

comments