Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/10/2015, khôi phục dữ liệu cho a.Hoàng (0914533886): ổ cứng samsung 160GB. Khách hàng sau khi Format có ghi đè vài GB nên rất cố gắng cũng chỉ khôi phục được khoảng 80% dữ liệu. Thật may, dữ liệu quan trọng đã được phục hồi hết.

CH1

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, format.
Rate this post

Comments

comments