Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/12/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho a.Quang (0919160468); ổ cứng samsung 500GB, lỗi đầu đọc.

ss 160

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments