Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung sata, cho chị Dung

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/11/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Dung (0977905966). Ổ cứng samsung 160GB, không nhận. Trong ổ cứng là toàn bộ dữ liệu của công ty xây dựng cấp thoát nước Thành Công. Khách hàng đang cần gấp nên ưu tiên cứu dữ liệu trước và sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phuc dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng.

Hình thật chụp HDD của khách hàng.

chị Dung

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung sata, cho chị Dung
Rate this post

Comments

comments