Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy IBM 1TB mất dữ liệu – 18.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy IBM 1TB cho a.Nhật – 0916016116. Ổ cứng IBM chuẩn SAS mất cấu hình Raid. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong ngày. Chiều cùng ngày bàn giao toàn bộ dữ liệu vừa phục hồi cho khách hàng.

A Nhật

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy IBM 1TB mất dữ liệu – 18.3
Rate this post

Comments

comments