Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 160GB bad sector – 17.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/3/2016 chúng tôi tiếp nhận bưu phẩm được chuyển từ Hòa Bình của a.Bắc – 0912227448 với mong muốn khôi phục dữ liệu. Bên trong bưu phẩm là 1 HDD Seagate 160GB không truy suất được dữ liệu, ổ cứng chạy chậm, treo liên tục. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Đến ngày 17/3, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và gửi về trả khách hàng.

Seagate250

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 160GB bad sector – 17.3
Rate this post

Comments

comments