Ngày 7/9/2016 ccuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 160GB của a.Nội – 0978881030. Ổ cứng được gửi đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 9/9/2016 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

nội