Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 1TB format nhầm

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/3/2016 cuumaytinh chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 1TB của chị Quỳnh Anh- 01262618988. Ổ cứng bị format nhầm dẫn đến mất toàn bộ dữ liệu. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 14/3 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

QA

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 1TB format nhầm
Rate this post

Comments

comments