Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB Bad – 10.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của a.Ninh – 0169757677. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chậm, treo liên tục và không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad sector. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 10/8 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng

 

Ninh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB Bad – 10.8
Rate this post

Comments

comments